mobil  0905 77 55 02

Obklad - Fontána, pamätný kameň v Zemnom

Projekt obnovy centrálnej časti obce Zemné s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti obce, zvýšenia kvality, bezpečnosti verejných priestranstiev, zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regióne, zahŕňal aj našu realizáciu pamätného kameňa a obkladu fontány zo žulových platní. Materiál: Red Carmen a Bianco Cristal. Slávnostné odovzdávanie Obnovenej centrálnej časti obce Zemné, svojou prítomnosťou poctil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Slávnosti sa zúčastnili aj ďalší významní hostia, predseda, podpredseda a poslanci  NSK, starostovia okolitých obcí, predseda a vedúci pracovníci miestneho poľnohospodárskeho družstva, miestni podnikatelia, poslanci OcZ a v hojnom počte aj občania obce Zemné. Po prestrihnutí pásky pri fontáne Jedlika starosta obce János Bób odovzdal ďakovné plakety za pomoc pri realizácii projektu.

 

 

 

Ďalší projekt >>