mobil  0905 77 55 02

Zameranie

  • Laserové a ručné zameranie podkladového miesta a základu určeného na výrobu obkladu.
  • Zameranie kamenných častí s použitím elektronických meradiel.

 

Zameranie diela pozostáva z niekoľkých fáz, s použitím klasických, laserových či elektronických meradiel, pričom sa prvotne zaháji obhliadkou miesta.