mobil  0905 77 55 02

Múry

Referencie od klientov

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

„Presvedčila ma kvalita na základe odporúčania a vďaka nej som nemal dôvod jej nedôverovať. Prekvapila ma aj flexibilita pri búraní starého nefunkčného krbu, ktorý sa nahradil novou stavbou. Pri dokončení diela, splnili majstri z firmy BeArt naše očakávanie a tým prispeli k pohode v našej rodine.“

 

pani Naništová

„Keby každá spoločnosť fungovala ako firma BeArt, bolo by to super. Sme veľmi spokojní a určite by sme sa znovu rozhodli pre realizáciu od firmy BeArt.“

 

Ing. Matúš

„Pri spolupráci s firmou BeArt ako subdodávateľa, oceňujem prístup ľudí z firmy, s ktorými som prišiel do kontaktu. Veľmi sa mi páčila rýchlosť pri vyhotoveniach od prvotného zamerania až po samotnú montáž. Takýto prístup umožnil včasné odovzdanie stavby hlavnému investorovi: stavebnej fakulte STU v Bratislave.“